Jak zgłosić grupę do projektu?

Zbieraj z nami piegi Pana Kleksa w ramach projektu „Filmowe piegi Pana Kleksa”!

Zapraszamy uczniów, uczennice, nauczycielki i nauczycieli na bezpłatne lekcje filmowe w szkole w dniach od od 26 października do 30 listopada 2020 roku !

Zajęcia skierowane są dla przedszkoli i klas I-VIII ze szkoły podstawowej z województwa śląskiego.

W skrócie: projekt polega na przeprowadzeniu przez edukatorkę w przedszkolu lub szkole warsztatów z edukacji filmowej. 

Temat i grupa wiekowa są do wyboru spośród materiałów przygotowanych przez edukatorkę w ramach projektu dostępnych TUTAJ.

Jest 10 polskich filmów i 10 tematów.

O tym jak wziąć udział w projekcie można przeczytać poniżej:

UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponieważ projekt realizowany jest w ramach stypendium twórczego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • projekt ma na celu udzielenie wsparcia merytorycznego nauczycielkom/-lom, w zakresie prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów w oparciu o wytwory kultury – polskie filmy dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bezpłatnej bazy scenariuszy lekcyjnych;
 • edukatorka przyjeżdża na lekcję w ustalony dzień i na ustaloną godzinę;
 • o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń;
 • zajęcia lekcyjne realizowane są w okresie od 26 października do 30 listopada 2020 roku;
 • opisy filmów i tematy lekcji do wyboru znajdują się TUTAJ .W celu poprawnego przeglądania konieczny jest dostęp do internetu;

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • czas trwania: 1 lub 2 godziny lekcyjne w zależności od wybranej przez nauczyciela opcji.
 • realizacja: 

zajęcia w całości prowadzi edukatorka – Agata Hofelmajer-Roś;

w umówiony dzień i na umówioną godzinę edukatorka pojawia się na zajęciach;

ma ze sobą również konieczny do przeprowadzenia zajęć cały pakiet materiałów dydaktycznych dla uczniów.

 • wymagania techniczne opisane są przy każdym z warsztatów TUTAJ;

ustalenia odnośnie potrzebnego sprzętu na lekcji ( projektor, komputer, dostęp do internetu, praca na smartfonach) edukatorka ustala wcześniej z nauczycielką/-em;

jeśli w szkole nie będzie możliwości przeprowadzenia lekcji w sali z tablicą multimedialną lub projektorem, edkatorka może we własnym zakresie zapewnić projektor i komputer, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielką/-em.

 • przebieg zajęć:

nauczycielka/-l występuje w roli obserwatora;

jeśli jednak nauczycielka/-l chce aktywnie uczestniczyć w zajęciach może wcześniej otrzymać scenariusz lekcji i omówić z edukatorką podział ról podczas planowanej lekcji.

 • po zajęciach:

nauczycielka/-l otrzymują wydrukowany scenariusz zajęć do wykorzystania w celu przygotowania swoich zajęć;

edukatorka prosi nauczycielkę/-la o wypełnienie ankiety dotyczącej przeprowadzonej lekcji.

SEANSE FILMOWE:

 • w ramach projektu zgłoszone grupy mogą wziąć udział w bezpłatnej projekcji filmowej;
 • miejscem projekcji stacjonarnych do wyboru będzie: Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach ( ul. Belna 1, 42-575 Strzyżowice) lub sala gminastyczna w zgłoszonej, dowolnej szkole po ustaleniu z edukatorką;
 • zgłoszone grupy zapewniają sobie dojazd we własnym zakresie jeśli wybiorą CUS w Strzyżowicach;
 • limit miejsc na 1 projekcję w CUS to 100, w salach gminastycznych w innych niż CUS placówkach limit ustalany jest w zależności od pojemności zgłaszanej sali;
 • dostępne są 3 PROJEKCJE do wyboru:

nr 1 – O dwóch takich, co ukradli księżyc, klasy IV-VI
nr 2 – Podróż za jeden uśmiech, klasy I-III
nr 3 – Za niebieskimi drzwiami, klasy VII-VIII.

KONTAKT:

Agata Hofelmajer-Roś

kinodzieci.info@gmail.com

660 477 531