Filmy robione przez dzieci

FILM „DZIADEK PIASKOWIEC”

Film „Dziadek Piaskowiec” powstał w ramach lokalnej, śląskiej edycji projektu „Nowe Legendy Miejskie” realizowanego przez Fundację Moma Film.

Jak powstawał film?

Dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z Bytomia, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Piekar Śląskich spotykały się z reżyserką i współpracującymi z nią edukatorami. W czasie rozmów opowiadały swoimi słowami różne legendy o miejscach, w których mieszkają.

Dzięki tym rozmowom powstała książka Nowe Legendy Miejskie. Śląsk, którą możecie zobaczyć tutaj: https://drive.google.com/drive/folders/0B7xW3W7vpYHnTGFENHR3V18yZXc?gl=pl&source=mog&sort=13&direction=a

Na podstawie legendy wymyślonej przez Olę Kludziak o tym, dlaczego dzielnica Zandka w Zabrzu jest zbudowana na piasku powstał scenariusz filmu. Na bazie scenariusza nakręcono krótkometrażowy film. Plan filmowy był realizowany w Zabrzu. Dzieci brały czynny udział w całym procesie, uczyły się jak funkcjonuje plan filmowy, pracowały nad scenografią, kostiumami, szukały lokalizacji, same występowały. Całą resztę związaną z produkcją realizowała ekipa filmowa. Premiera filmu odbyła się w szkole. Premiera częściowo była sfinansowana przez prywatnych darczyńców w ramach zbiórki internetowej. Film był prezentowany na festiwalu Ale Kino! w Poznaniu.

Zwiastun możesz zobaczyć tutaj: https://vimeo.com/201121875

Realizatorzy:
Fundacja MOMA FILM
CSW Kronika w Bytomiu

FILM „PIORUN VS ŚCIEMA”

Film powstał w trakcie 3 dniowych warsztatów wakacyjnych prowadzonych w ramach projektu Bytomskiego Centrum Kultury Restart Przychodni Kreatywnej w Bytomiu w dzielnicy Bobrek.

Jak powstawał film?

Zajęcia z różnych technik filmowych prowadziło 2 animatorów kultury i 1 filmowiec. Dzieci w czasie wakacji tworzyły grupę warsztatową w swoim miejscu zamieszkania. Dzieci zaczęły od pisania scenariusz i zapoznania się ze sprzętem i technikami filmowymi. Swój film realizowały różnymi technikami. Następnie film został zmontowany i udźwiękowiony przez filmowca. Na zakończenie odbyła się uroczysta premiera.

Film możesz zobaczyć tutaj: https://vimeo.com/201109689

Organizatorzy:
Bytomskie Centrum Kultury

PROGRAM EDUKACJI FILMOWEJ STWORZONY PRZEZ NAUCZYCIELA W BYTOMIU

grupa wiekowa od 13-15 lat

To autorski pomysł na edukację nauczycielek Katarzyny Michalskiej i Aleksandry Drzazgi realizowany w Bytomiu.

Młodzież uczestniczy w dodatkowych zajęciach lekcyjnych. Zajęcia są cykliczne, odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny. Zawierają 2 elementy: filmowy i teatralny. Z zajęć są oceny liczące się do średniej.

Pracowaliśmy według kilku metod: robimy animacje, krótkie fabuły i dokumenty, ucząc różnych technik filmowych, kwestia artyzmu jest drugorzędna, najważniejszy jest proces i to, co zmienia się w czasie jego trwania w człowieku. Temat wybierany jest po jakimś czasie, ważne, by dotyczył ich samych. Uczniowie z pomocą nauczyciela realizują film od początku do końca bez udziału profesjonalistów.

Wykonujemy również wiele ciekawych ćwiczeń, poniżej jedno przykładowe:

Zawiąż oczy, tak, by nic nie widzieć, włóż rękę do pudełka, w którym mama lub tata umieścili jakiś przedmiot, spróbuj go opisać i zgadnij, co to jest? Odpowiadaj na pytania: czy to jest miękkie, czy twarde, jak pachnie, jakie jest w dotyku, czy jest ciężkie, lekkie?
(autor: Katarzyna Michalska)

Nasze motto:
jesteś częścią większej całości, ale masz też swoje mikrozadanie

Realizacje możesz zobaczyć tutaj: https://vimeo.com/201185207

Kontakt:
Katarzyna Michalska
Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności

ZAJĘCIA FILMOZNAWCZE

Zajęcia z grupą uczniów w wieku 13-15 lat i młodzieżą w wieku 16-18 lat.

Zajęcia z młodzieżą zaczynaliśmy od prowadzenia kółek filmowych lub realizacji programu w ramach fakultetu, potem zaczęły się zajęcia w kinie, na które można było chodzić z uczniami w ramach zajęć szkolnych. To bardzo ważne, by rozmawiać w szkole o filmach, które młodzież i dzieci oglądały w kinie. Filmy wybierali nauczyciele. Na zajęciach nie dostawało się ocen. Przeprowadziliśmy autorskie zajęcia o filmie w teorii i praktyce. Pomagaliśmy w konkursach wiedzy o filmie i czasem samej realizacji filmu.

Z grupą wiekową od 13 do 15 lat zaczęliśmy od zajęć technicznych takich jak robienie filmu. Uczniowie sami wybierają, czy chcą uczestniczyć w takich zajęciach, są z tego oceny i są to zajęcia obowiązkowe. Zaczynaliśmy zajęcia od pokazywania filmów i pytania jak to jest zrobione, oglądaliśmy kawałki filmów i making-off, mówiliśmy o historii filmu i kina. Na zajęciach także omawialiśmy fabułę i technikę w jakiej zrobiony jest dany film i ćwiczyliśmy obsługę kamery za pomocą wstawek, krótkich ujęć. Ćwiczyliśmy też animację i animowanie gotowych elementów.

W ramach kursu dla nauczycieli prowadzonym przez warszawską szkołę filmową na zakończenie należało zrealizować film z uczniami z liceum. Film „Wycieczka” był robiony w czasie pozalekcyjnym a zobaczyć możesz go tutaj:

Wykonujemy również wiele ciekawych ćwiczeń, poniżej jedno przykładowe:

Zawiąż oczy, tak, by nic nie widzieć, włóż rękę do pudełka, w którym mama lub tata umieścili jakiś przedmiot, spróbuj go opisać i zgadnij, co to jest? Odpowiadaj na pytania: czy to jest miękkie, czy twarde, jak pachnie, jakie jest w dotyku, czy jest ciężkie, lekkie?
(autor: Katarzyna Michalska)

Kontakt:
Elżbieta Piotrowicz

ŚWIETLICA SZTUKI

zajęcia realizowane w ramach zajęć „Świetlicy sztuki” od 2007 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu. Osobami, które powołały „Świetlicę sztuki” do życia są Agata Tecl-Szubert i Martyna Tecl-Reibel.

Jak wyglądały nasze zajęcia?

Naszą ideą była demokratyzacja sztuki, a także zachęcenie do działania twórczego i eksperymentowania. Sztukę traktowałyśmy jako narzędzie wyrażania siebie, ale także poznawania świata. Zanim powstała konkretna praca, dzieci na zajęciach poznawały artystów, wspólnie omawiałyśmy ich wcześniejsze realizacje, tłumaczyłyśmy, jakimi metodami pracuje konkretny twórca, jakimi tematami się zajmuje, aby dzieci mogły świadomie uczestniczyć w samym procesie tworzenia, aby mogły być partnerami. Artyści też byli przygotowywani do pracy z dziećmi – przybliżałyśmy kontekst, w którym funkcjonują dzieci i omawiałyśmy pomysły. Do współpracy zapraszałyśmy artystów, którzy mają wyczucie społeczne, potrafią słuchać. Zachęcałyśmy dzieci do swobody twórczej i często okazywało się, że prace tworzone przez dzieci nie były wcale przeznaczone do odbioru dla dzieci. Wszystkie realizacje z udziałem dzieci pokazywane były na wystawach – zarówno tych skierowanych do młodszego odbiorcy, ale także w ramach innych projektów Kroniki. Na te wydarzenia dzieciaki przyprowadzały opiekunów i kolegów. Wcześniej omawialiśmy różne formy odbioru – dzieci były świadome, że każda praca może się podobać lub nie podobać. Nie chodziło nam wyłącznie o nauczenie techniki. Dzieci poprzez sztukę pokazywały, co myślą, co sądzą, co czują. Chodziło nam o to, żeby to właśnie im oddać głos. 

W ramach zajęć powstało wiele realizacji filmowych z udziałem dzieci i młodzieży. Poniżej przedstawiamy 2 wybrane prace 2 artystek:

Anny Konik
„In the middle of the way” – Bytom

https://vimeo.com/album/4373301

Anny Konik
„In the middle of the way” – Białystok

Magdy Tothovej
„The word for this place is not utopia”

https://vimeo.com/album/4373301

Kontakt:
CSW Kronika w Bytomiu

DEFINICJA EDUKACJI FILMOWEJ WEDŁUG EDUKATORÓW

kino: miejsce, gdzie można być wszędzie, frajda
dzieci: ważne, dobry kłopot, delikatność, inspiracja
film: wszystko, przygoda, obraz, kamera, nieograniczenie
twórczość: bardzo otwarta sprawa, wszystko
filmy dla dzieci: za mało, zagadka, nieograniczenie
młodzież: bardzo różna, przygoda
moja praca: stosunek ambiwalentny, pasja
projekt: przekaz, działanie
artysta: współpraca, nieokiełznanie
przestrzeń: bycie, świat
problem: rozwiązanie, rozwój
kamera: dyskomfort, opowieść