O projekcie

Projekt Filmowe piegi Pana Kleksa jest poświęcony działaniom z zakresu edukacji filmowej.

Realizuję go jako indywidualną, niezależną, niekomercyjną inicjatywę twórczą dzięki wsparciu stypendialnemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czas jego realizacji to okres od lipca do grudnia 2020 roku.

W ramach projektu:

-przygotuję w wersji PDF 10 scenariuszy filmowych, które bezpłatnie udostępnię nauczycielom uczącym uczennice i uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Na ich podstawie z wykorzystaniem różnych ćwiczeń opartych o materiały filmowe: fragmenty filmów, fotosy filmowe, ścieżki dźwiękowe, teksty kontekstowe i analizy filmoznawcze , pedagodzy i edukatorzy w swoich placówkach będą mogli prowadzić lekcje z różnych dziedzin;

-opracuję i udostępnię na stronie 10 materiałów audio w formie wywiadów z twórcami wybranych filmów: 

„Podróż za jeden uśmiech”; „Akademia Pana Kleksa”; „Czarne stopy” ; „Tato nie bój się dentysty”; „Optimista”; „Zima w dolinie Muminków”; „Panna Nikt”; „Za niebieskimi drzwiami”; „Klub Włóczykijów i tajemnica dziadka Hieronima” i „Zima w dolinie Muminków”;

-przygotuję bazę materiałów źródłowych do scenariuszy;

-opiszę, gdzie i jak pozyskać film na projekcję;

-w celu prezentacji nauczycielom i nauczycielkom metody wykorzystania scenariuszy na zajęciach, przeprowadzę 6 bezpłatnych przykładowych lekcji w szkołach na ich bazie;

-zrealizuję 3 bezpłatne projekcje filmowe wraz z prelekcją i warsztatami dla zgłoszonych grup.

Ilustracje: Aneta Ozorek

Partnerzy projektu:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach

Centrum Edukacji Obywatelskiej

RÓWNY o FILMIE dla NAUCZYCIELI

edukacjafilmowa.pl

WFDiF